Přihláška do tanečních kurzů pro středoškoláky

Červeně jsou označené poviné položky

Termín pro zaslání přihlášek a úhradu kurzovného je do 11. 9. 2024 včetně.

OSOBNÍ ÚDAJE
ŠKOLA
NEZBYTNÉ SOUHLASY
Vyplněním a odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro účely organizace tanečních kurzů. Kulturní středisko města Blanska (KSMB) prohlašuje, že osobní údaje navrhovatele slouží výhradně k výše uvedenému účelu a pro komunikaci mezi KSMB a registrovanou osobou a nebudou poskytovány jiným subjektům.
 


aktualizováno: 20. 10. 2023