Podnájem - Dělnický dům Blansko

Stáhněte si:
Kompletní popis techniky a rozměrů hlavního sálu S1 a pódia [ PDF ]

OBJEDNÁVKA PODNÁJMU PROSTOR V DĚLNICKÉM DOMĚ

INFORMACE O PODNÁJEMCI

Pro firmu: obchodní jméno
Pro soukromou osobu: jméno a příjmení

Pro firmu: sídlo, právní formu, IČO
Pro soukromou osobu: bydliště a datum narození

ZODPOVĚDNÁ OSOBA
zašleme na něj kopii objednávky
INFORMACE O AKCI
TRVÁNÍ PODNÁJMU

PODNAJÍMANÉ PROSTORY

CELODENNÍ AKCE – PLESY, TANEČNÍ ZÁBAVY, DISKOTÉKY, FIREMNÍ VEČÍRKY
OBJEDNÁVÁM

VARIANTY

CELKEM S DPH 21 %


VARIANTA 1

V ceně podnájem prostor MAX 21 hodin, spotřeba energií, služba, jevištní technik

Přízemí – vstupní hala, šatna pro veřejnost

1. poschodí – hlavní sál S1, přísálí, hala I, sál S2, dámské a pánské WC, jeviště, šatny pro účinkující

22.000 Kč


VARIANTA 2 – s balkonem

V ceně podnájem prostor MAX 21 hodin, spotřeba energií, služba, jevištní technik

Přízemí – vstupní hala, šatna pro veřejnost

1. poschodí – hlavní sál S1, přísálí, hala I, sál S2, dámské a pánské WC, jeviště, šatny pro účinkující

2. poschodí – hala II, balkon, dámské a pánské WC

27.000 Kč

Za každou další i započatou hodinu podnájmu je účtována sazba 2.000 Kč.

MENŠÍ AKCE – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY, DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
OBJEDNÁVÁM

VARIANTY

CELKEM S DPH 21 %


VARIANTA 1

V ceně podnájem prostor MAX 8 hodin, spotřeba energií, služba, úklid, nachystání prostor, jevištní technik

Přízemí – vstupní hala, šatna pro veřejnost

1. poschodí – hlavní sál S1, hala I, dámské a pánské WC, jeviště, šatny pro účinkující

11.000 Kč


VARIANTA 2 – s balkonem

V ceně podnájem prostor MAX 8 hodin, spotřeba energií, služba, úklid, nachystání prostor, jevištní technik

Přízemí – vstupní hala, šatna pro veřejnost

1. poschodí – hlavní sál S1, hala I, dámské a pánské WC, jeviště, šatny pro účinkující

2. poschodí – hala II, balkon, dámské a pánské WC

12.000 Kč

Za každou další i započatou hodinu podnájmu je účtována sazba 2.000 Kč.

ČERVENÝ BAR

V případě, že pořadatel akce nevyužije možnosti zajištění občerstvení stálého provozovatele barů v Dělnickém domě, má možnost zajistit občerstvení od jiného dodavatele, a podnajmout si „Červený bar“.

OBJEDNÁVÁM MÍSTNOST CENA vč. DPH 21 %
červený bar (22 m2)
– přístupný přímo z hlavního sálu
3.000 Kč / den

Červený bar je bez vybavení.

PODNÁJEM PROSTOR – HODINOVÁ SAZBA
OBJEDNÁVÁM MÍSTNOST

CENA ZA KAŽDOU ZAPOČATOU HODINU (S DPH 21 %)

Hlavní sál S1 (300 m2)

2.000 Kč

Sál S2 (150 m2)

1.000 Kč

Hala I (200 m2)

1.000 Kč

Šatna – vstupní hala, pultový prodej

500 Kč

UPŘESNĚNÍ
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

V ceně jsou související služby, např. dodávky vody, energií, odvoz komunálního odpadu apod.

Podnájemce se zavazuje, že nebude provozovat veřejně rozhlasovou reklamu v budově Dělnického domu, ani na veřejných prostranstvích města Blanska a jeho městských částech. V případě nedodržení tohoto ujednání si nájemce vyhrazuje právo na neuzavření dalších smluv.

Vyhrazené parkoviště před budovou Dělnického domu Blansko lze ze strany podnájemce používat jen za účelem dovozu a odvozu osob a materiálu po dobu nezbytně nutnou pro tyto úkony.

NEZBYTNÉ SOUHLASY
Vyplněním a odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro účely podnájmu prostor. Kulturní středisko města Blanska (KSMB) prohlašuje, že osobní údaje navrhovatele slouží výhradně k výše uvedenému účelu a pro komunikaci mezi KSMB a registrovanou osobou a nebudou poskytovány jiným subjektům.

Slevy z ceny podnájmu
50 % pro příspěvkové organizace města (https://www.blansko.cz/sprava-mesta/organizace-mesta/)
30 % pro neziskový sektor působící ve městě Blansku, např. příspěvkové organizace, školy, zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, společnosti založené městem Blanskem (https://www.blansko.cz/sprava-mesta/organizace-mesta/spolecnosti-mesta).

OBJEDNÁVKA PODNÁJMU PROSTOR V DĚLNICKÉM DOMĚ je nezávazná do dne písemného uzavření podnájemní smlouvy mezi Kulturním střediskem města Blanska a podnájemcem.

Tento ceník nabývá účinnosti dnem 1. září 2023


aktualizováno: 15. 10. 2023