Podnájem – Kino Blansko

OBJEDNÁVKA PODNÁJMU PROSTOR V KINĚ BLANSKO

INFORMACE O PODNÁJEMCI

Pro firmu: obchodní jméno
Pro soukromou osobu: jméno a příjmení

Pro firmu: sídlo, právní formu, IČO
Pro soukromou osobu: bydliště a datum narození

ZODPOVĚDNÁ OSOBA
zašleme na něj kopii objednávky
INFORMACE O AKCI
TRVÁNÍ PODNÁJMU

PODNAJÍMANÉ PROSTORY

V ceně podnájmu je již zahrnuto následující:

• kinosál s kapacitou 345 sedadel, 3 místa pro vozíčkáře, foyer, WC
• zapůjčení jednoho stolu (120 × 50 cm)
• zapůjčení pěti židlí
• zapůjčení řečnického pultu
• šatna pro umělce v 1. patře kina
• šatna pro veřejnost včetně obsluhy
• základní ozvučení mluveného slova včetně obsluhy

HODINOVÁ SAZBA
OBJEDNÁVÁM

VARIANTY / ceny bez DPH 21 %


KINO – DENNÍ
(6:00–16:00)

1.500 Kč / hodinu


KINO – VEČERNÍ
(16:00–00:00)

3.000 Kč / hodinu

Počítá se každá započatá hodina od poskytnutí prostor kina nájemci až do vyklizení prostor nájemcem.

UPOZORNĚNÍ! Prostory kina jsou nekuřácké (včetně elektronických cigaret).

Příplatkové služby

projektor v kabině 500 Kč / hod.
stoly z Dělnického domu 100 Kč / ks
Stoly 80 ✕ 80 cm:
Stoly 125 ✕ 80 cm:
UPŘESNĚNÍ
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

V ceně jsou související služby, např. dodávky vody, energií, odvoz komunálního odpadu apod.

Podnájemce se zavazuje, že nebude provozovat veřejně rozhlasovou reklamu v budově Kina Blansko, Dělnického domu, ani na veřejných prostranstvích města Blanska a jeho městských částí. V případě nedodržení tohoto ujednání si nájemce vyhrazuje právo na neuzavření dalších smluv.

Vyhrazené parkoviště před budovou Dělnického domu Blansko lze ze strany podnájemce používat jen za účelem dovozu a odvozu osob a materiálu po dobu nezbytně nutnou pro tyto úkony.

NEZBYTNÉ SOUHLASY
Vyplněním a odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro účely podnájmu prostor. Kulturní středisko města Blanska (KSMB) prohlašuje, že osobní údaje navrhovatele slouží výhradně k výše uvedenému účelu a pro komunikaci mezi KSMB a registrovanou osobou a nebudou poskytovány jiným subjektům.

Slevy z ceny podnájmu
50 % pro příspěvkové organizace města (https://www.blansko.cz/sprava-mesta/organizace-mesta/)
30 % pro neziskový sektor působící ve městě Blansku, např. příspěvkové organizace, školy, zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, společnosti založené městem Blanskem (https://www.blansko.cz/sprava-mesta/organizace-mesta/spolecnosti-mesta).

Vybavení
– profesionální DCI projekce s rozlišením 2K, projekce z běžných počítačových formátů (projekci lze ovládat z pódia na notebooku)
– plátno s projekční plochou max. 13 × 6 metrů
– zvuk Dolby digital 7.1
– mobilní aktivní reprosoustava
– mikrofony (4 bezdrátové, 2 drátové,1 headset)
– připojení k internetu (LAN kabel u pódia, WiFi v celém sále)

Kontakt
vedoucí kina, objednávky | Josef Padělek | +420 733 212 157 | kino@kulturablansko.cz

Fotografie


aktualizováno: 26. 2. 2024